Showing: 11 - 11 of 11 RESULTS
Fjellet Ut på sykkel

15 sykkelturer Golsfjellet og Valdres – årets nye sykkelbok

Artikkel oppdatert 16. august Sykkelboka Golsfjellet og Valdres –  boka som har blitt godt mottatt og bidratt til sykkelglede igjennom sommeren. Nå  står høstsykligen for tur. Her er status Boka får mange go´ord Boka ble i juni trykket i 3. opplag Boka har fått fin omtale i flere medier Boka og syklingen med flott oppslag …