Da det første opplaget av boka Mjølkevegen med avstikker – 15 sykkelturer Golsfjellet og Valdres kom ut i 2018, var tanken at det skulle bli med det ene opplaget. Nå et drøyt år etter utgivelsen er sykkelboka gitt ut i sitt 4. opplag! Noe av grunnen er at boka har turer og kart som svarer på manges ønsker og ambisjoner om å oppleve fjellet fra sykkelsetet. Turene er i et fjellområde som er spesielt egnet for sykling og et område som i tillegg byr på dyreliv, stølsliv, vertskap og tradisjoner. Det er bare veldig fint å sykle akkurat her, hvor Golsfjellet og Valdres bindes sammen av veier og stier. En annen grunn til at boka selger godt er at det er mange bedrifter i Hallingdal og Valdres som selger den, samt flere bokhandlere i Sør – Norge og dessuten alle nettbokhandlere. En god innsats fra alle disse bidrar til at boka får god distribusjon. 4. opplag er så gøy for meg som har utgitt Mjølkevegen med avstikkere at det nå feires med 1/1 side annonse i Hyttemagasinet til Aftenposten:)

Trykk på linken, så finner du alle salgsstedene til boka Mjølkevegen med avstikkere.